Previous matches involving Sydney Uni (W) and Frankston Blues (W)

2017

  1. 2017-05-20 Basketball Australia

    Sydney Uni (W) Frankston Blues (W)

2018

  1. 2018-05-05 Basketball Australia

    Frankston Blues (W) Sydney Uni (W)

  2. 2018-07-13 Basketball Australia

    Sydney Uni (W) Frankston Blues (W)

Statistics and scores for Sydney Uni (W) and Frankston Blues (W)

Loading... Loading...