Previous matches involving Chunichi Dragons and Yakult Swallows

2017

 1. 2017-04-11 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 2. 2017-04-12 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 3. 2017-04-13 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 4. 2017-04-25 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 5. 2017-04-26 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 6. 2017-04-27 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 7. 2017-05-13 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 8. 2017-05-14 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 9. 2017-05-26 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 10. 2017-05-27 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 11. 2017-05-28 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 12. 2017-07-04 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 13. 2017-07-05 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 14. 2017-07-06 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 15. 2017-07-25 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 16. 2017-07-25 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 17. 2017-07-26 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 18. 2017-07-27 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 19. 2017-08-11 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 20. 2017-08-12 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 21. 2017-08-13 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 22. 2017-09-12 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 23. 2017-09-12 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 24. 2017-09-13 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 25. 2017-09-14 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 26. 2017-09-14 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 27. 2017-09-20 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 28. 2017-09-30 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 29. 2017-10-01 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

2018

 1. 2018-04-10 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 2. 2018-04-11 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 3. 2018-04-12 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 4. 2018-05-01 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 5. 2018-05-02 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 6. 2018-05-03 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 7. 2018-05-08 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 8. 2018-05-09 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 9. 2018-06-26 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 10. 2018-06-27 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 11. 2018-06-28 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 12. 2018-07-06 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 13. 2018-07-07 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 14. 2018-07-08 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 15. 2018-07-20 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 16. 2018-07-21 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 17. 2018-07-22 Baseball Japan

  Yakult Swallows Chunichi Dragons

 18. 2018-08-10 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 19. 2018-08-11 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

 20. 2018-08-12 Baseball Japan

  Chunichi Dragons Yakult Swallows

Statistics and scores for Chunichi Dragons and Yakult Swallows

Loading... Loading...